به دلیل به روز رسانی و تغییر بعضی از لینک ها، مطلب مورد نظر خود را از اینجا جستجو کنید.با تشکر

Articles
Categories
 آموزش زبان

 آموزش زبان

تلفظ در زبان انگلیسی

 

 ?How are you doing

حال شما چطور است ؟

 

 

 

تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا گفتار و لهجه زبان خود را همانند یک انگلیسی تغییر دهید

 

 

 

 

 انواع تلفظ How are you doing

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی