به دلیل به روز رسانی و تغییر بعضی از لینک ها، مطلب مورد نظر خود را از اینجا جستجو کنید.با تشکر

Articles
Categories
سلام و احوالپرسی و خداحافظی در انگلیسی


برای سلام کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می شود. در کشور هایی مانند انگلستان و استرالیا Hello رایج تر است اما در امریکای شمالی و کانادا Hi بیشتر به کار می رود. برای احوالپرسی رایج ترین عبارت How are you می باشد. امریکایی ها خیلی وقت ها از عبارت How are you doing (چطوری ؟ حالت چطوره ؟) استفاده می کنند.

A: Hi, Jason

? B: Hi, Ben. How're you doing

A: Fine, thanks

هنگامی که دو نفر به همدیگر معرفی می شوند در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می کنند لیکن در موقعیت های رسمی تر عبارت های زیر به کار می رود:

از آشنایی تان خوشوقتم
 

It’s nice to meet you. / Nice to meet you

خوشوقتم
 

How do you do


باید توجه داشت که !How do you do به معنای (خوشوقتم) می باشد و فقط هنگامی گفته می شود که گوینده برای اولین بار با کسی آشنا شده است. این عبارت برای احوالپرسی به کار نمی رود و معادل ? How are you نمی باشد. در پاسخ به آن می توان از خود آن و یا از Nice to meet you استفاده کرد. مثال های زیر را مطالعه کنید.

1. Bob: Mary, this is Tom. Tom, this is Mary

Tom: Hi, Mary

Mary: Hi, Tom. It's nice to meet you

 

2. John: Hi. My name's John

David: Hi. I'm David.

John: It's nice to meet you David

David: Nice to meet you, too

 

3. A: Let me introduce my colleague, Mr Jackson

اجازه بدید همکارم آقای جکسون را معرفی کنم

B: How do you do!            خوشوقتم

C: How do you do!             خوشوقتم

برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارت های زیر استفاده می شود

Good morning / afternoon / evening                                              صبح / عصر / شب بخیر

Teacher: Good morning, students

Students : Good morning, miss/ ma' am/ sir

برای احوالپرسی و پرسیدن از زندگی ، کار و امور دیگر عبارت های زیر رایج است:

How's your father/ wife / husband / family….?

How's work / business ?                                                                            کار و بار چطور است؟

Μληελ, [20.09.16 21:24]
How's life (with you) ? / How's life treating you?                                        حال و روزت چطور است؟

What's new?                                                                                          تازه چه خبر؟

How are you getting along in your new job / with your boss / at school ….?     

   با کار جدیدت / با مدیریت / با مدرسه چطوری؟

 

اگر به شوخی بخواهیم از شخص راجع به همسرش سوال کنیم می گوئیم :

How's your better half?    = ( How's your wife/ husband?)

 

 

منبع : rapidlearn.ir