به دلیل به روز رسانی و تغییر بعضی از لینک ها، مطلب مورد نظر خود را از اینجا جستجو کنید.با تشکر

Articles
Categories
 سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی در زبان انگلیسی....این مجموعه ی کامل آموزشی شامل مباحث دستور زبان، واژگان، تلفظ، مکالمه، نگارش، خواندن، آموزش اصطلاحات و ضرب المثل، ارائه ی آزمون های طبقه بندی شده و هدف دار در پایان هر مبحث درسی با استفاده از شیوه های مدرن و جذاب می باشد. مطالب ارائه شده در این مجموعه برای سطوح مختلف آموزشی از سطح مقدماتی تا پیشرفته طراحی و پیش بینی شده است.


 

درس اول


‌ سلام زبان

صبح بخیر
Good morning.

حال شما چه طور؟
?How are you

خیلی خوبم، متشکرم.
.Very well, thank you

او (دختر) یک دانش آموز است.
.She is a student=she’s a student

او (پسر) یک دانش آموز است.
.He is a student=he’s a student

او یک معلم است.
.She is a teacher=she’s a teacher

او یک معلم است.
.He is a teacher=he’s a teacher

آن یک در است.
.It is a door=It’s a door

آن یک پنجره است.
.It is a window=It’s a window

آن یک خودکار است.
.It is a pen=It’s a pen

آن یک مداد است.
.It is a pencil=It’s a pencil

آن یک تخته سیاه است.
.It is a blackboard =It’s a blackboard

آن یک میز است.
.It is a table=It’s a table

آن یک میز تحریر است.
.It is a desk=It’s a desk

آن یک صندلی است.
.It is a chair=It’s a chair

آن یک نیمکت است.
.It is a bench=It’s a bench

من یک دانش آموز هستم.
.I am a student=I’m a student

شما یک معلم هستید.
.You are a teacher= you’re a teacher

توجه: قبل از شروع درس دوم لغات زیر را حفظ کنید:

کتاب book
دیوار wall
دختر girl
چه کاره – چه what
شما چه کاره هستید؟ ?What are you

 

 

منبع: سلام زبان